متخصص گوارش | پزشک گوارش

بورد تخصصی بیماری های داخلی

(گوارش، غدد، دیابت و کلیه امراض داخلی)

آندوسکوپی و کولونوسکوپی، عضو انجمن متخصصین داخلی آمــریکا (ACP)، عضـــو انجــمــن متخصصـیــن گــوارش و کبـد ایران (IGHA) عضــو جامعـــه پزشـکان دیابت کانادا، دارای مدرک آندوسکــوپی از (IGHA) گـواهی پایـان دوره در Motility Lab مانومتــری و PH متری مری و مانومتــری انــورکتـــال از بیـمــارستـــان تـورنـتـــو وستـــرن کانــادا.

اطلاعات ویزیت

وقت دهی کلینیک میرداماد: 02188784558 و 02188784559

وقت دهی بیمـــارستـــان آبــان: 02183839000